تصاویری از دیدار ملوان انزلی و خونه به خونه بابل

ملوان بندر انزلی عصر امروز مقابل خونه به خونه بابل با نتیجه یک بر یک متوقف شد. عکس: علی شیرین نیا

ملوان بندر انزلی عصر امروز مقابل خونه به خونه بابل با نتیجه یک بر یک متوقف شد. عکس: علی شیرین نیا

Share