گزارش تصویری رژه ناوگان شمال به مناسبت روز ارتش

به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی یگان های دریایی ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل ناوشکن دماوند، ناو های موشک اندازکلاس پیکان و ناوچه های این ناوگروه از مقابل فرماندهان نظامی و مسئولان حاضر در این مراسم رژه رفتند.

به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی یگان های دریایی ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل ناوشکن دماوند، ناو های موشک اندازکلاس پیکان و ناوچه های این ناوگروه از مقابل فرماندهان نظامی و مسئولان حاضر در این مراسم رژه رفتند.

Share