نوجوان شفتی، جان پنج نفر را نجات داد

مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: اهداء اعضاء نوجوان ۱۷ ساله دچار مرگ مغزی در این استان، جان پنج بیمار نجات داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدرضا حسین زاده گفت: امیرحسین مهری ثابت چماچایی نوجوان دچار مرگ مغزی ساکن شهرستان شفت، با رضایت خانواده برای اهداء عضو، جان پنج نفر را از مرگ حتمی و چندین نفر را از معلولیت نجات داد.
وی اظهار داشت: قلب ، کبد، دو کلیه، پانکراس و نسوج این نوجوان گیلانی که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.
وی خاطرنشان کرد: اهدا نسوج فرد دچار مرگ مغزی می تواند چندین نفر را از معلولیت نجات دهند.
این سومین اهدای عضو در سال جاری است.
اعلام رضایت برای پیوند اعضاء از سال ۱۳۸۷ در گیلان انجام گرفت.
باربد چمن زیبای، کودک چهار ساله اولین اهداء کننده در استان است که با رضایت خانواده اش، کلیه او به مردی ۴۲ ساله پیوند زده شد.

Share