انتخابات به عرصه طنز تبدیل شده است | این صحنه‌ها در شان کشور نیست

سفیر ایران در لندن نوشت: در این روزها عرصه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه به عرصه مضحکه و خنده و طنز های تلخ و ناراحت کننده ای تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، «حمید بعیدی نژاد» سفیر ایران در لندن در کانال تلگرام خود نوشت:

در این روزها عرصه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه به عرصه مضحکه و خنده و طنز های تلخ و ناراحت کننده ای تبدیل شده است. مردی که کودک خود را برای ثبت نام آورده، خانواده ای که پدر و مادر به همراهی دو فرزندشان بطور جمعی برای ثبت نام آمده اند، مرد میانسالی که تحصیلاتی در سطح چهار ابتدایی دارد و میگوید فقط برای خنده آمده ام، جوانی که با کمترین سطح تحصیلات از دادن یارانه سالانه صد هزار دلاری برای مبارزه با فقر سخن میگوید، خانم طراح لباسی که شهرت خود را عاملی قوی در جلب آراء میداند، استاد کار بنایی که قصد دارد کار مملکت را مانند کار گچ کاری تمیز و مرتب کند و مردی که مثلا با انگلیسی صحبت کردن خود با تمسخر به دوربین ها لبخند می زند. اما اینها همه در این پیام سهیم هستند که: آماده اند روش ثبت نام برای ریاست جمهوری را به سخره بگیرند و با چهره سازیهای عجیب و خاص خودشان در جلوی دوربین ها، خود و مردم سیاست زده را با طرح طنزگونه مسائل مهم کشور به خنده درآورند و جالب اینجاست که همه هم تاکید می کنند که میدانند که صلاحیت آنها تایید نخواهد شد.

بله درست است که هیچکس این افراد را جدّی نمی گیرد اما بی شک این صحنه ها در سطح شأن و شؤونات کشور بزرگ ما نیست. فکر نمی کنم در جهان امروز کشور دیگری مثل ایران باشد که عرصه ثبت نام برای ریاست جمهوری بعنوان عالیترین مسؤولیت اجرایی کشور در آن تا این حد تنزل یافته باشد. تا بحال حدود بیش از سیصد نفر برای ثبت نام آمده اند که جز تعداد اندکی از آنها، خود نیز کمترین جدیتی در این اقدام ندارند.

این در حالی است که عرصه ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری در هر کشوری، عالیترین صحنه  معرفی سیاستمدارانی باعلم و تجربه برای فراهم آوردن تضارب اندیشه ها و ارائه بهترین برنامه ها برای اداره بهتر کشور در یک نظام سیاسی است و انتظار هم اینست که نامزدهای ریاست جمهوری علیرغم تفاوت دیدگاههای خود نسبت به اولویتهای کشور با ثبت نام در این انتخابات حضور یک برنامه جدی و موثر را به معرض تصمیم مردم بگذارند.

خُب، امسال هم گذشت اما بنظر نمی رسد که روشی که برای ثبت نام کاندیداها اعمال می شود مناسب شأن و شخصیت جهانی کشور ما باشد. فکر هم نمی کنم قانونگذار قانون اساسی کشورمان نیز از عبارت اینکه ریاست جمهوری باید از رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد، چنین عرصه ای را در تصور داشته است. بنده اطمینان دارم که وزارت محترم کشور و مسؤولین اجرایی برگزاری انتخابات بیش از همه در این روزها در ناراحتی هستند. آنها مانند عرصه ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی نیاز به قوانینی دارند که حد و حدود ثبت نام کنندگان را مشخص تر تعریف نماید تا این ساز و کار مانع شود که صحنه ثبت نام انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری به چنین سطحی تنزل نماید.

Share