گزارش تصویری جشنواره فرهنگی هنری فجر در رشت

در روز نخست دومین جشنواره فرهنگی هنری فجر برگزاری محفل انس باقرآن کریم در سالن رحمدل، اجرای موسیقی توسط آموزشگاه موسیقی گلشن و آموزشگاه موسیقی خورشید برگزار شد. نمایشگاه عکس ایام الله فجر نیز در تالار مارلیک برپا شده است.

در روز نخست دومین جشنواره فرهنگی هنری فجر برگزاری محفل انس باقرآن کریم در سالن رحمدل، اجرای موسیقی توسط آموزشگاه موسیقی گلشن و آموزشگاه موسیقی خورشید برگزار شد. نمایشگاه عکس ایام الله فجر نیز در تالار مارلیک برپا شده است.

Share