تصاویر پاکسازی روستای گردشگری دهنه سر شیجان

طرح پاک سازی محیط زیست روستای گردشگری دهنه سر شیجان با هماهنگی بخشداری خمام و با حضور اهالی و دوستداران محیط زیست در این روستا برگزار شد.

طرح پاک سازی محیط زیست روستای گردشگری دهنه سر شیجان با هماهنگی بخشداری خمام و با حضور اهالی و دوستداران محیط زیست در این روستا برگزار شد. این همایش عمومی با هدف پاکسازی زباله و شویق مردم در این امر و نهادینه کردن این‌ فرهنگ صورت پذیرفت و در پایان به رسم یادبود هدایایی اعطا گردید.

Share