آقانوید عکاس بار دیگر دوربین به دست می شود+تصاویر

یکی از انزلی چی های مقیم تهران با اهدای یک دوربین عکاسی به جبار نوید یکی از خواسته های او را اجابت کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چندی پیش بود که «جبار نوید» ملقب به «نوید عکاس» از قدیمی ترین عکاس های ورزشی در قید حیات ایران گفته بود که دیگر برای عکاسی دوربین ندارد.

در همین راستا یکی از انزلیچی های قدیمی ساکن تهران با اهدای دوربین دل این مرد را شاد کرد.

گفتنی است آقانوید هم اکنون در آسایشگاه سالمندان سرای محبت به سر می برد.

Share