گزارش تصویری پاییز برفی و بانشاط رشت

بارش برف پاییزی در رشت علاوه بر خلق مناظر زیبا باعث خوشحالی مردم نیز شده است. بطوریکه شاهد برف بازی در کنار ساخت آدم برفی و گرفتن عکس سلفی بوده ایم.

بارش برف پاییزی در رشت علاوه بر خلق مناظر زیبا باعث خوشحالی مردم نیز شده است. بطوریکه شاهد برف بازی در کنار ساخت آدم برفی و گرفتن عکس سلفی بوده ایم.

Share