کابوس های ۷ ساله دختری که کور شد اما شوهرعمه‌اش را قصاص کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،۷ سالی است دنیای پیش رویش جز سیاهی رنگی ندارد. با عینکی سیاه روی چشمانش و به همراه پدر، وارد دادسرای جنایی شده است. هنوز هم اتفاقات آن شب شوم مانند کابوسی پیش چشمان بسته‌اش قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روزنامه ایران نوشت: ۷ سالی است دنیای پیش رویش جز سیاهی رنگی ندارد. با عینکی سیاه روی چشمانش و به همراه پدر، وارد دادسرای جنایی شده است. هنوز هم اتفاقات آن شب شوم مانند کابوسی پیش چشمان بسته‌اش قرار دارد. آخرین نگاهش به دنیا صورت خشمگین شوهرعمه‌اش است که با چشمانی سرخ شده از خشم، او را به زمین دوخته بود و کیسه آهک را به سمت چشمانش می‌برد.

photo_2016-11-11_09-44-35۱۷ تیر ۸۸ فاطمه که آن موقع چهارساله بود همراه خانوادهاش برای مهمانی از همدان به خانه عمهاش درسنندج رفته بود، اما نیمه شب و زمانی که همه خواب بودند، شوهرعمهاش در اقدامی هولناک با آهک چشمان دختر کوچولو را کورکرد. پس از افشای این جنایت فجیع، خانواده دخترک خواستار قصاص عامل این حادثه شوم شدند و پدر فاطمه حتی با پرداخت تفاضل دیه، شرایط اجرای سریع حکم قصاص چشمهای شوهرخواهرش را فراهم کرد. این پیگیریها سرانجام به نتیجه رسید و محمدرضا که با حکم دادگاه به قصاص چشمهایش محکوم شده بود سرانجام صبح سه شنبه در تهران و با حضور متخصصان پزشکی قانونی و سرپرست دادسرای جنایی تهران، با آهک نابینا شد.
یک روز پس از اجرای این حکم، فاطمه که حالا ۱۱ ساله شده است به تشریح آن روز شوم و احساساش پس از اجرای حکم پرداخت.
دخترک که هنوز چهره اش غمبار است و گذشت سالها درد آن روزنحس را از چهرهاش پاک نکرده، گفت: «آن شب خانه عمه ام بودیم. می خواستیم برگردیم خانه خودمان، شوهرعمه اصرار کرد شب را همانجا بمانیم. ساعت ۳ نصف شب بود که شوهرعمه از خواب بیدارم کرد و مرا به دستشویی برد. او مرا گرفت و به طبقه پایین خانه که یک خرابه بود، برد. بعد مرا روی زمین انداخت. با دستهای قوی اش دو دستم را گرفت. با پاهایش نیز پاهایم را به زمین چسباند.در همان موقع آهک را در چشمانم ریخت. من التماس میکردم و میگفتم دنیا را دوست دارم. این کار را با من نکن ولی او گوش نمیکرد و…به زور آب آهک را در دهانم هم ریخت. او قبل از آن، به من تریاک هم خورانده بود.»
دخترک خردسال که انگار با بیان این حرفها ترس آن روز دوباره سراغش آمده بود، مکثی کرد و ادامه داد: «چشمانم می سوخت و دهانم پر از آهک بود که او مرا به حیاط برد و جلوی پله ها سرم را محکم به زمین کوبید. حالا بجز چشمانم، سرم هم گیج میرفت. یک لحظه صدای خانواده ام را شنیدم که آمدند. وقتی آنها آمدند دیگر هیچ چیز نفهمیدم تا اینکه در بیمارستان به هوش آمدم.»فاطمه سعی داشت جلوی اشکهایش را بگیرد اما صدایش گرفته و بغض آلود بود: «تا به حال ۲۰ بار برای درمان به امریکا رفته ام. وزیر بهداشت هم چشمانم را معاینه کرده است. او گفت به امریکا بروم ولی در امریکا هم گفتند: بینایی ام قابل برگشت نیست.»
دخترک سرش را پایین انداخته بود، انگار به آخرین تصویرش از دنیا فکر میکرد: «وقتی این اتفاق افتاد فقط ۳، ۴ سال کابوس میدیدم. به خاطر این حادثه، مادرم خیلی ناراحت بود و همیشه تشنج میکرد. دلم براش خیلی میسوزد. من به خاطر این حادثه چندین عمل زیبایی روی صورتم انجام دادم اما افسوس که چشم هایم هیچ وقت برنمی گردند.»
فاطمه نگاهی به آسمان کرد و در حالی که ازاحساس خود نسبت به قصاص شوهرعمهاش میگفت ،ادامه داد: «دوست دارم بزرگ شدم مترجم زبان انگلیسی بشوم. ضمن اینکه از مسئولان میخواهم قصاص چنین افرادی را خیلی زود انجام بدهند تا برای دیگران درس عبرت باشد.» فاطمه که حالا در کلاس پنجم دبستان درس میخواند و شاگرد ممتاز مدرسه نابینایان است درباره شرایط فضای مدرسه اش هم گفت: «بچه ها و همکلاسی هایم یا از اول نابینای مادرزاد بودند یا بتدریج نابینا شدند، اما هیچ کدامشان مثل من در حادثه ای به این وحشتناکی کور نشده اند. هر وقت به نابینایی ام فکر میکنم که چرا نمی بینم؛ یاد حادثه ترسناکی که برایم اتفاق افتاده، می افتم وحالم بد میشود. خانواده شوهرعمه خیلی ما را تهدید می کردند و میگ فتند، می خواهیم خانهتان را منفجر کنیم اما زمانی که حکم قصاص را اجرا کردند؛ با خودم گفتم ستم ها و ظلم هایی که به من شد، دیگر تمام شد و میتوانم مثل بقیه زندگی کنم اما در همین حال تمام بدنم از ترس میلرزید. نمیدانم چه حسی داشتم. نمی توانم بگویم خوشحال بودم یا ناراحت.شب قبل از اجرای حکم خیلی اضطراب و استرس داشتم. چون همه اش میترسیدم بلایی سر من و خانواده ام بیاورند. از طرفی هم دلم میسوخت. ولی پدرم به من دلداری میداد و میگفت: وقتی او این بلا را سر تو آورد؛ آیا دلش به حال تو سوخت؟ بعد از این سالها میدانم دیگر درمانی برای من وجود ندارد اما از دولت میخواهم شرایطی فراهم کند تا نابینایان هم بتوانند خیلی بهتر زندگی کنند. بزرگترین آرزویم هم این است که همه بیماران شفا پیدا کنند و من هم شفا پیدا کنم.»

Share