پاسخگویی احمدی‌نژاد به پرسش‌های مامور سرشماری جلوی درب منزلش

تصویر زیر که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان را در حال پاسخگویی به پرسش‌های مامور سرشماری نشان می دهد.

تصویر زیر که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان را در حال پاسخگویی به پرسش‌های مامور سرشماری نشان می دهد.

۱۶-۱۱-۱۲-۲۰۴۰۲۹photo_2016-11-12_20-36-31

Share