گزارش تصویری مسابقات کشتی فرنگی جوانان کشور در رشت

رقابت های کشتی فرنگی جوانان کشور، انتخابی تیم ملی به مدت دو روز در رشت برگزار می شود.

رقابت های کشتی فرنگی جوانان کشور، انتخابی تیم ملی به مدت دو روز در رشت برگزار می شود. دراین رقابت ها ۱۶۰ کشتی گیر از۱۱ استان در ۸ وزن به مدت ۲ روز درسالن جهان پهلوان تختی رشت باهم مصاف می دهند. نفرات برتر رقابت های کشتی فرنگی جوانان کشور به اردوی تیم ملی فرنگی جوانان برای شرکت در رقابت های بین المللی جام ریاست جمهوری ترکیه دعوت خواهند شد. عکس: مرتضی جوانمرد

tel final1

Share