گزارش تصویری جشن بزرگ نیمه شعبان در انزلی

جشن بزرگ نیمه شعبان در انزلی برگزار شد.

جشن بزرگ نیمه شعبان در انزلی برگزار شد.

Share