گزارش تصویری بازدید وزیر ارتباطات ایران و وزیر اقتصاد آذربایجان از راه آهن قزوین – رشت

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان، استاندار گیلان, مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به همراه جمعی از مسئولان استان گیلان از راه آهن قزوین – رشت – آستارا بازدید کردند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان، استاندار گیلان مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به همراه جمعی از مسئولان استان گیلان از راه آهن قزوین – رشت – آستارا بازدید کردند.

Share