گزارش تصویری رالی تور خانوادگی تهران – شمال

اولین رالی تور خانوادگی سال ۹۵ تحت عنوان رالی تور تهران – شمال با شرکت ۳۲ اتومبیل از پنج استان کشور از تهران آغاز و شرکت کنندگان پس از ۴۶۰ کیلومتر رانندگی به بندرانزلی رسیدند و در ادامه دور برگشت مسابقه از سمت انزلی به تهران برگزار شد. ۵ راننده خانم نیز در این رالی […]

اولین رالی تور خانوادگی سال ۹۵ تحت عنوان رالی تور تهران – شمال با شرکت ۳۲ اتومبیل از پنج استان کشور از تهران آغاز و شرکت کنندگان پس از ۴۶۰ کیلومتر رانندگی به بندرانزلی رسیدند و در ادامه دور برگشت مسابقه از سمت انزلی به تهران برگزار شد. ۵ راننده خانم نیز در این رالی خانوادگی حضور داشتند.


tel final1

Share