تصاویری از حضور آیت الله هاشمی در پارک ملی بوجاق و نشست دانشگاه آزاد

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه حضور خود در گیلان از تالاب انزلی و پارک ملی بوجاق بازدید کرد و در نشست هیات امنای دانشگاه آزاد گیلان شرکت کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه حضور خود در گیلان از تالاب انزلی و پارک ملی بوجاق بازدید کرد و در نشست هیات امنای دانشگاه آزاد گیلان شرکت کرد.

Share