تصویری از حضور فیروز کریمی در ستاد یکی از نامزدهای مجلس در رشت

فیروز کریمی در ستاد محمدصادق حسنی از نامزدهای انتخابات دوره دهم مجلس در رشت حضور پیدا کرد.

فیروز کریمی در ستاد محمدصادق حسنی از نامزدهای انتخابات دوره دهم مجلس در رشت حضور پیدا کرد.

photo_2016-02-23_11-51-07 photo_2016-02-23_11-51-10

tel final1

Share