گزارش تصویری جشن پیروزی انقلاب و نورافشانی در رشت

با حضور شهروندان و در شب پیروزی انقلاب فریاد الله اکبر طنین انداز و مراسم نورافشانی در میدان شهرداری رشت برگزار شد.

با حضور شهروندان و در شب پیروزی انقلاب فریاد الله اکبر طنین انداز و مراسم نورافشانی در میدان شهرداری رشت برگزار شد.

Share