فوتو نیوز:از «آمار واجدین شرایط رأی دادن در گیلان و کشور» و «سه بحران اصلی ایران» تا «ماجرای اصرار تختی به شجونی» و «ادعای جدید آقای تیم جمع کن»

در فوتو نیوز امشب اظهارات عجیب یک روحانی در مورد غیرقانونی بودن اینترنت پرسرعت , سه بحران اصلی کشور به روایت نوبخت , آمار واجدین شرایط رأی دادن در کشور و همچنین گیلان, ادعای جدید آقای تیم جمع کن , ماجرای اصرار تختی به شجونی و…آمده است.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود. در فوتو نیوز امشب اظهارات عجیب یک روحانی در مورد غیرقانونی بودن اینترنت پرسرعت , سه بحران اصلی کشور به روایت نوبخت , آمار واجدین شرایط رأی دادن در کشور و همچنین گیلان, ادعای جدید آقای تیم جمع کن , ماجرای اصرار تختی به شجونی و…آمده است.

photo_2016-02-15_22-10-54
photo_2016-02-15_22-10-58
photo_2016-02-15_22-11-01
photo_2016-02-15_22-11-04
photo_2016-02-15_22-11-08
photo_2016-02-15_22-26-29
photo_2016-02-15_22-26-33
photo_2016-02-15_22-26-37
photo_2016-02-15_22-56-46

tel final1

Share