گزارش تصویری ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به طور همزمان در وزارت کشور و فرمانداری‌ شهرستان رشتدر حال برگزاری است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به طور همزمان در وزارت کشور و فرمانداری‌ شهرستان رشتدر حال برگزاری است.

Share