گزارش تصویری تجمع اعتراض‌آمیز روحانیون و طلاب گیلان در مسجد کاسه‌فروشان رشت

تجمع اعتراض‌آمیز روحانیون و طلاب بسیجی گیلان در مسجد کاسه‌فروشان شهر رشت در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقر النمر برگزار شد.

تجمع اعتراض‌آمیز روحانیون و طلاب بسیجی گیلان در مسجد کاسه‌فروشان شهر رشت در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقر النمر برگزار شد.

 

Share