«نورعلی عباس پور» کاندیدای رودسر و املش شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نورعلی عباس پور با حضور در وزارت کشور برای انتخابات مجلس دهم از حوزه انتخابیه رودسر و املش ثبت نام کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نورعلی عباس پور با حضور در وزارت کشور برای انتخابات مجلس دهم از حوزه انتخابیه رودسر و املش ثبت نام کرد.

عباسپور با همراهی عارف و کواکبیان در ستاد وزارت کشور جهت کاندیداتوری از حوزه انتخابیه رودسر واملش حضور یافت.

وی دارای مدرک فوق لیسانس برنامه ریزی درسیو دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت می باشد.

ec8a344d-46b8-4345-b36f-ffcc85ad6999

Share