نماینده ها اهل معامله گری نباشند و بر حقوق ملت پافشاری کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده مردم رشت با اشاره به ویژگی های یک مجلس مقتدر اظهار داشت : مجلس مقتدر مجلسی است که دیانت در آن وجود داشته باشد و سیاستش عین دیانتش باشد، بنابراین لازم است نماینده ها اهل معامله گری نباشند و بر حقوق ملت پا فشاری کنند و به نحوی رفتار کنند که کشور دچار مشکل نشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تدبیر و امید ,غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت به مناسبت شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس گفت : حضرت امام (ره) فرمودند مجلس در راس امور است اما این به این معنی نیست که سایر قوا جایگاهی ندارد بلکه قانون اساسی قانونی است که در آن بر لزوم تفکیک قوا تاکید شده است.

jafarzade_1496وی در باب اهمیت مجلس اذعان داشت : اهمیت مجلس بدان جهت است که قانون را برای کشور رقم می زند و به جرات می توان گفت شروع بسیاری از اقدامات و فعالیت ها و قوانین از مجلس است .

جعفر زاده با تاکید دوباره بر جایگاه تقنینی مجلس گفت : مجلس بدین جهت که قوانین را برای کشور رقم می زنند و چنانچه از قوانین وضع شده توسط مجلس سرباز زده شود باید قوه قضائیه وارد عمل شود و با متخلف برخورد شود از اهمیت بالایی برخوردار است و با این نگاه می توان بیشتر به عمق این مطلب که مجلس در راس امور است پی برد.

نماینده مردم رشت با اشاره به ویژگی های یک مجلس مقتدر اظهار داشت : مجلس مقتدر مجلسی است که دیانت در آن وجود داشته باشد و سیاستش عین دیانتش باشد، بنابراین لازم است نماینده ها اهل معامله گری نباشند و بر حقوق ملت پا فشاری کنند و به نحوی رفتار کنند که کشور دچار مشکل نشود.

وی در پاسخ به این سوال که امسال سال آخر مجلس نهم است و چقدر این مجلس در راس امور قرار داشت گفت : به هر صورت هر مجلسی فراز و نشیب هایی دارد و این مجلس نیز تا امروز به فراخور خود عمل کرده است.

tel final1

Share