گریه های زارعی در مجلس پس از تصویب برجام+عکس و فیلم

 پس از تصویب جزئیات طرح اجرای برجام علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران، درحالیکه نسبت به روند تصویب جزئیات طرح برجام انتقاد داشت شروع به اشک ریختن کرد و جمعی از نمایندگان اطراف وی حضور یافتند.

 پس از تصویب جزئیات طرح اجرای برجام علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران، درحالیکه نسبت به روند تصویب جزئیات طرح برجام انتقاد داشت شروع به اشک ریختن کرد و جمعی از نمایندگان اطراف وی حضور یافتند.

۵۳۶۲۷۷_۵۹۹ ۱۳۹۴۰۷۲۱۱۲۴۷۵۱۹۹۴۶۲۸۹۴۹۴ ۱۳۹۴۰۷۲۱۱۲۴۷۵۲۲۷۵۶۲۸۹۴۹۴

Share