مهدی هاشمی با بدرقه خانواده راهی زندان اوین شد+تصاویر

مهدی هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر امروز با بدرقه عفت مرعشی، مادرش و محسن، یاسر و فاطمه هاشمی برای سپری کردن محکومیت حبس ۱۰ ساله خود وارد زندان اوین شد.  

مهدی هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر امروز با بدرقه عفت مرعشی، مادرش و محسن، یاسر و فاطمه هاشمی برای سپری کردن محکومیت حبس ۱۰ ساله خود وارد زندان اوین شد.

 

Share