حضور فخر موسیقی گیلان در مراسم ختم پدر عود گیلان+عکس

استاد ناصر مسعودی از مفاخر موسیقی و آواز و همچنین محمد عذرخواه از خوانندگان قدیمی گیلان در مراسم درگذشت استاد احمد سیگارچی صومعه سرایی نوازنده سنتور و پدر عود گیلان حضور یافت.

استاد ناصر مسعودی از مفاخر موسیقی و آواز و همچنین محمد عذرخواه از خوانندگان قدیمی گیلان در مراسم درگذشت استاد احمد سیگارچی صومعه سرایی نوازنده سنتور و پدر عود گیلان حضور یافت.

۲۵۸ ۱۴۱۴ ۲۲۱۲

Share