گزارش تصویری نشست گیلانیان مقیم خارج از کشور در رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست جمعی از ایرانیان مقیم خارج از کشور بویژه گیلانیان مقیم کشورهای آسیای میانه و همسایه ،خلیج فارس و اروپا در هتل کادوس رشت برگزار شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست جمعی از ایرانیان مقیم خارج از کشور بویژه گیلانیان مقیم کشورهای آسیای میانه و همسایه ،خلیج فارس و اروپا در هتل کادوس رشت برگزار شد.

Share