گزارش تصویری نشست شورای اداری گیلان

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست شورای اداری گیلان با حضور رییس جمهور برگزار شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست شورای اداری گیلان با حضور رییس جمهور برگزار شد.

Share