گزارش تصویری جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان گیلان

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان گیلان با حضور رییس جمهور برگزار شد.  

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان گیلان با حضور رییس جمهور برگزار شد.

 

Share