گریم بهاره رهنما برای بازی در یکی از نقش های فیلم محمد(ص)+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بهاره رهنما با انتشار تصویری زیر در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «تست گریم من برای یکی از نقش های فیلم حضرت محمد ، که متاسفانه به علت بیماری طولانی من در اون دوره اتفاق نیفتاد.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بهاره رهنما با انتشار تصویری زیر در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«تست گریم من برای یکی از نقش های فیلم حضرت محمد ، که متاسفانه به علت بیماری طولانی من در اون دوره اتفاق نیفتاد.»
۱۰۶۸۴۳۴۳_۸۱۷۵۳۲۷۱۱۶۵۴۷۵۰_۲۳۶۴۰۱۰۸۰_n

Share