مجوز یک وزارتخانه برای پرداخت «حق انگیزه» به کارمندان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه خراسان نوشت :بر اساس ابلاغیه مسئولان ارشد یکی از وزارتخانه های اقتصادی، مقرر شده است به منظور ارج نهادن به فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی و خدماتی و نیز ارتقاء انگیزه، تشویق و ترغیب آنان کارمندان و مدیران این وزارتخانه، مبلغی تحت عنوان «حق ارتقاء انگیزه» در نظر گرفته […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه خراسان نوشت :بر اساس ابلاغیه مسئولان ارشد یکی از وزارتخانه های اقتصادی، مقرر شده است به منظور ارج نهادن به فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی و خدماتی و roznamehنیز ارتقاء انگیزه، تشویق و ترغیب آنان کارمندان و مدیران این وزارتخانه، مبلغی تحت عنوان «حق ارتقاء انگیزه» در نظر گرفته شده است که مدیران زیر مجموعه باید فهرست اسامی افراد مشمول دریافت این مبلغ را جهت پرداخت آن، به وزارتخانه اعلام کنند.

Share