به فهم مشترک در زمینه‌های فنی رسیده‌ایم/نسبت به حصول راه حل خوشبین هستم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه نسبت به حصول راه حل خوشبین بوده و الان هم هستم، گفت: به فهم مشترک در زمینه‌های فنی رسیده‌ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه نسبت به حصول راه حل خوشبین بوده و الان هم هستم، گفت: به فهم مشترک در زمینه‌های فنی رسیده‌ایم.IMG12452597

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نسبت به حصول راه حل خوشبین بوده و الان هم هستم، گفت: به فهم مشترک در زمینه‌های فنی رسیده‌ایم که این فهم مشترک در آینده برای رسیدن به توافق اصلی کمک کننده است.

وی افزود: پیش بینی این مسئله که این دور به جایی برسیم سخت است، اما در تمام مسائل فنی در حال رسیدن به یک فهم مشترک هستیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که با جلسه ساعت ۱۰ امروز به وقت محلی در مروری بر مسائل گذشته متوجه شویم که در کدام موارد هنوز مسائل قابل بحثی وجود دارد.

صالحی درباره حصول نتیجه نیز عنوان کرد: من همواره خوشبین بوده‌ام و در حال حاضر نیز خوشبینم./فارس

Share