آگهی فروش خودرو حامل علی مطهری در شیراز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،روزنامه قانون در صفحه ۱۳ امروز خود چند آگهی خرید و فروش منتشر کرده که در میان آنها خودروی تاکسی حامل علی مطهری در شیراز نیز برای فروش آگهی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،روزنامه قانون در صفحه ۱۳ امروز خود چند آگهی خرید و فروش منتشر کرده که در میان آنها خودروی تاکسی حامل علی مطهری در شیراز نیز برای فروش آگهی شده است.

۱۵-۴-۵-۱۵۲۵۳۱۶۶

Share