تصاویری از پلیس کوهستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پلیس اسکی پیست توچال، مجموعه‌ای است که تحت عنوان پلیس کوهستان، ۴ ماموریت برقراری نظم، نظارت بر اماکن، کمک به مصدومین و جلوگیری از مفاسد اجتماعی را برعهده دارد. مجموعه پلیس‌ کوهستان از سال ۱۳۸۹ در ۸ منطقه کوهستانی پایتخت مستقر هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پلیس اسکی پیست توچال، مجموعه‌ای است که تحت عنوان پلیس کوهستان، ۴ ماموریت برقراری نظم، نظارت بر اماکن، کمک به مصدومین و جلوگیری از مفاسد اجتماعی را برعهده دارد. مجموعه پلیس‌ کوهستان از سال ۱۳۸۹ در ۸ منطقه کوهستانی پایتخت مستقر هستند.

Share