گزارش تصویری بارش نخستین برف زمستانی در رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بارش نخستین برف زمستانی که از بامداد امروز در رشت آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بارش نخستین برف زمستانی که از بامداد امروز در رشت آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

Share