پوشش داعش برای پرستاران زن +تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه «العرب» چاپ لندن نوشت:
گروهک تروریستی داعش در ادامه افراطی گری های خود، پوشش نقاب را به تمامی دختران و زنان موصل تحمیل کرده است. این مسئله باعث شده تا زنان شاغل در کادرهای پزشکی و پرستاری بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر موصل به اعتراضات گسترده ای علیه این مسئله روآورند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه «العرب» چاپ لندن نوشت:
گروهک تروریستی داعش در ادامه افراطی گری های خود، پوشش نقاب را به تمامی دختران و زنان موصل تحمیل کرده است. این مسئله باعث شده تا زنان شاغل در کادرهای پزشکی و پرستاری بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر موصل به اعتراضات گسترده ای علیه این مسئله روآورند.
resized_146529_694 resized_146530_717 resized_146531_970

Share