مجلس برای بررسی صلاحیت سه وزیر،سه میلیارد تومان بودجه می خواهد!+سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در تهیه و نگارش بودجه، معمول ‌این است، نهادهای مختلف،بودجه خود را پیشنهاد می‌دهند و مبالغ مورد نیاز پس از بررسی در معاونت راهبردی تقدیم مجلس می‌شود؛ یکی از این نهاد‌ها، مجلس شورای اسلامی است که بار دیگر بودجه خود را از راه همین لایحه به مجلس می‌آورد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در تهیه و نگارش بودجه، معمول ‌این است، نهادهای مختلف،بودجه خود را پیشنهاد می‌دهند و مبالغ مورد نیاز پس از بررسی در معاونت راهبردی تقدیم مجلس می‌شود؛ یکی از این نهاد‌ها، مجلس شورای اسلامی است که بار دیگر بودجه خود را از راه همین لایحه به مجلس می‌آورد.

رقمی که در جدول شماره ۷ بودجه امسال برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده، ‌۵۳۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است که ۴۸۰ هزار میلیارد آن، مربوط به فعالیت‌های خود مجلس است؛ از این میزان، ۳۰۰ میلیارد تومان بابت اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) و ۱۸۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی مجلس و نهادهای مربوط به آن پیش‌بینی شده است.ا

۴۵۵۴۶۷_۱۷۱

نکته جالب در این میان اینکه سه مورد بررسی صلاحیت وزیران‌ در بودجه پیش بینی شده است که مجموع بودجه بررسی صلاحیت وزیران در سال آینده، سه میلیارد تومان می‌شود. در اینجا چند نکته وجود دارد.

در این گزارش، این است که این هزینه‌ها چگونه و بر مبنای چه روشی محاسبه می‌شود و مبنای مبلغ یک میلیارد تومان بر اساس چه منطقی محاسبه شده است؟ مگر نه اینکه نمایندگان مجلس هر روز برای بررسی قانون، موظف به حضور در مجلس هستند؟ آیا برای شرکت در جلسات بررسی صلاحیت، مبالغ دیگری به نمایندگان پرداخت می‌شود؟

جالب‌تر اینکه برخی نمایندگان و حتی اعضای هیأت رئیسه از این موضوع بی‌خبرند و از گنجانده شدن آن در لایحه بودجه‌، کاملا بی‌اطلاع‌اند، به گونه‌ای که حتی وجود آن در بودجه را نیز تکذیب می‌کنند.

محمد حسین فرهنگی در پاسخ به اینکه بودجه جلسات استیضاح چگونه و به چه طریقی محاسبه می‌شود، گفت: چنین چیزی وجود ندارد. بودجه مجلس بر اساس هر جلسه تنظیم نشده و هر یک از دستگاه‌های مجلس، ردیف‌هایی دارند که هر کدام‌ ‌موضوعات مختلفی را در دستور کار خود دارند که بنا بر آن تنظیم شده است.

۴۵۵۴۶۶_۲۴۰

وی گفت: من این را ‌که در بودجه کشور و مجلس برای هر جلسه استیضاح یک میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده، تکذیب می‌کنم. شاید کسی با چنین ‌تحلیلی، ‌بودجه قانون‌گذاری را به بخش‌های مختلف تقسیم کند و بر اساس این تقسیم‌بندی به این نتیجه برسد که برای یک جلسه استیضاح به این میزان بودجه نیاز است. باید گفت، این روش درستی‌ نیست. بودجه قوه قضاییه شامل معاونت قوانین، مرکز پژو‌هش‌ها و کارکنان و موارد دیگر است.

فرهنگی ‌گفت: مجلس یک قوه است. شما بودجه دولت و قوه قضاییه را ببینید و پس از آن با هم مقایسه کنید. اگر شما قوه قضاییه و هزینه‌هایی که می‌کنند، نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که تفاوت فاحش است؛ البته همه این‌ها جزیی از بودجه کل کشور است و تقسیم به جلسه کردن، روش درستی نیست.

وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه در بودجه کشور که تقدیم مجلس شده‌، همه موارد‌ آشکارا آمده ‌و با توجه به جدول موجود و برعکس گفته این نماینده‌ بودجه به صراحت مقدار هزینه هر جلسه استیضاح و بررسی صلاحیت را عنوان داشته است؛ اما گویا نمایندگان از آن بی‌اطلاع هستند!

حال جدای از سخنان نماینده، با بررسی بودجه سال ۹۴ ‌به نظر می‌رسد، ‌دولت باید ‌در مراودات خود با مجلس، بیشتر جانب احتیاط را نگه دارد، زیرا‌ شواهد نشان می‌دهد ‌از هم اکنون مجلس آمادگی دارد تا سقف سه نفر از وزیران دولت را ‌پای میز استیضاح بکشاند!
/تابناک

Share