آگشته بودجه ۶ میلیاردی الوند را پس از ۷ سال به ۴۰ میلیارد رساند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس شورای شهر لاهیجان گفت: تفاوت سعید آگشته با دیگر گزینه های شهرداری لاهیجان این بود که وی سابقه شهرداری را در کارنامه کاری خود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس شورای شهر لاهیجان گفت: تفاوت سعید آگشته با دیگر گزینه های شهرداری لاهیجان این بود که وی سابقه شهرداری را در کارنامه کاری خود دارد.
mehrabanابراهیم مهربان رئیس شورای شهر لاهیجان در ارتباط با چرایی انتخاب «سعیدآگشته» گفت: با توجه به اتفاقاتی که درشهرداری افتاد و ادامه همکاری با شهردار قبلی میسر نشد ما هر روزه جلساتی را برگزار کردیم تا رزومه افراد مختلف درخواست کننده را بررسی کنیم.

وی با اشاره به اینکه از بین چهارده نفری که متقاضی بودند در نهایت شش نفر انتخاب شدند افزود:پس از بررسی های گوناگون در نهایت از بین این افراد، سعید آگشته که سوابق خوبی داشته و فردی متعهد،متخصص بود انتخاب شد.

ابراهیم مهربان در ادامه با اشاره به اینکه مهم ترین حسن «آگشته» نسبت به دیگر رقبا سابقه کار در شهرداری شهری به نام الوند بوده است افزود: این شهر هم ردیف لاهیجان بوده و جمعیت شهری بیشتر از لاهیجان دارد.

مهربان با اشاره به سوابق آگشته با اشاره به اینکه وی در حال حاضر معاون برنامه و بودجه کلان شهر قزوین است افزود: شورای شهر بنا به گذشته وی و تعاملی که شورای شهر قبلی داشته و توانمندی و ارتباطات برون استانی که دارد امیدوار به پیشرفت این شهر است.

وی در پاسخ به سوال که آیا آگشته مثل شما یک شخصیت ورزشی است گفت : بله ،وی رئیس هیئت فوتبال قزوین و عضو مجمع فدراسیون فوتبال است که این موضوع ارتباطی با انتخاب وی ندارد.

مهربان با تاکید بر اینکه «آگشته» تجربه بسیار خوبی در حوزه شهرداری و مدیریت شهری داشته که کاندیدای دیگر این گونه نبودند افزود:همچنین وی ارتباط بسیار خوبی در رابطه با جذب سرمایه گذار نیمه دولتی دارد.

رئیس شورای شهر لاهیجان با اشاره به اینکه سعید آگشته تعامل بسیار خوبی با مجموعه شورای شهر الوند داشته و عملکرد وی طی دو هفته گذشته زیر ذره بین شورای شهر لاهیجان بوده افزود: آگشته زمانی که شهرداری شهر الوند را تحویل گرفت ، بودجه شش میلیاردی داشته و پس از هفت سال این شهر بودجه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد داشته است.
/لاهیجان

Share