گزارش تصویری تجمع بزرگ مدافعان حرم

تجمع بزرگ مدافعان حرم با حضور گسترده مردم عصر شنبه در میدان امام حسین (ع) تهران برگزار شد.

تجمع بزرگ مدافعان حرم با حضور گسترده مردم عصر شنبه در میدان امام حسین (ع) تهران برگزار شد.
Nadimi-17-7 IMG22393526 IMG22393662 IMG22393943 IMG21201396 IMG21201218 IMG21201271 IMG21201448 IMG21201551 1393042822082352_PhotoL 13930428220818684_PhotoL Nadimi-3-13 Nadimi-14-10 Nadimi-19-6

Share