گزارش تصویری مراسم شب قدر هیت ثارالله-مسجد قدس -رشت

 

IMG_0057 IMG_0060 IMG_0072 IMG_0075 IMG_0079 IMG_0083 IMG_0103 IMG_0105 IMG_0118 IMG_0122 IMG_0126 IMG_0132 IMG_0143 IMG_0153 IMG_0157 IMG_0159 IMG_0181 IMG_0192 IMG_0206 IMG_0234 IMG_0245 IMG_0246 IMG_0251 IMG_0258 IMG_0281 IMG_0294 IMG_0304 IMG_0321 IMG_0328 IMG_0163IMG_0348

 

Share