کمیته رسانه در شهرداری رشت تشکیل خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاعلیرضا حسنی مدیر روابط عمومی و امو بین الملل شهرداری رشت گفت : شهرداری رشت در راستای ارتباط مستقیم و مستمر با شهروندان و تحقق اعتقاد عملی به چند صدایی در فعالیت های مدیریت شهری و به منظور بهره مندی از خرد جمعی و دریافت دیدگاه های مردمی ، اقدام […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاعلیرضا حسنی مدیر روابط عمومی و امو بین الملل شهرداری رشت گفت : شهرداری رشت در راستای ارتباط مستقیم و مستمر با شهروندان و تحقق اعتقاد عملی به چند صدایی در فعالیت های مدیریت شهری و به منظور بهره مندی hasaniاز خرد جمعی و دریافت دیدگاه های مردمی ، اقدام به تشکیل کمیته رسانه نموده است.
حسنی افزود : این کمیته تشکیلاتی است تخصصی که جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی مطلوب تشکیل گردیده است. ریاست این کمیته بر عهده شهردار محترم رشت ، مسئولیت دبیرخانه کمیته رسانه در حوزه های فوق الذکر بر عهده مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت و در هر یک از کارگروه ها ، جمعی از مدیران شهری و اصحاب رسانه که به منظور ارتقای عملکرد و نزدیکی به مطالبات شهروندان به بررسی مسایل مرتبط می پردازد ، حضور خواهند داشت و همچنین رییس کارگروه نیز یکی از اعضای ثابت کارگروه که با توجه به اهداف و کارکرد تعریف شده مسئولیت هدایت کارگروه را بر عهده دارد، خواهد بود.
مسئول دبیرخانه کمیته رسانه در ادامه تصریح کرد : توسعه و گسترش فعالیت های رسانه ای به شکل منسجم ، هماهنگ و نیز هدفمند جهت اطلاع رسانی – ایجاد هماهنگی در سطح رسانه ها به منظور بهبود بخشی به کیفیت عملکرد و فعالیت های شهرداری – مراعات شئون اسلامی و منافع عمومی در تمامی عرصه های فعالیت رسانه ای – بهره مندی از نظرات و دیدگاه های فعالان عرصه رسانه که در مفهوم کلی ، انعکاس دهنده نظرات مردم می باشند و ایجاد فضای همکاری و تعامل به منظور جلب مشارکت ها و اعتماد عمومی از جمله اهداف تشکیل کمیته رسانه می باشد.
حسنی شفاف سازی عملکرد حوزه های مختلف شهرداری و انعکاس به موقع و مطلوب جهت آگاهی شهروندان -ساماندهی و نظام مند نمودن فعالیت ها و برنامه های رسانه ای مرتبط با حوزه های مختلف شهرداری – ایجاد فضای پرسش و پاسخ در میان اصحاب رسانه و مدیران شهری -آسیب شناسی و طرح مشکلات شهری به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب در کوتاه ترین زمان ممکن -جذب و جلب مشارکت های عمومی از طریق ارائه گزارش شفاف نشست ها به منظور حفظ ارتباطات دو سویه -شناسایی اولویت های مرتبط با مسایل شهری و انعکاس آن به مدیران جهت تحقق مطالبات شهروندی -ارائه مشورت و نظر کارشناسی در راستای مسایل تخصصی -مستندسازی مباحث مطروحه و نتایج مکتسبه و ارائه آن به صورت مقتضی به شهروندان از جمله وظایف این کارگروه می باشد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت اظهار داشت : کمیته رسانه متشکل است از ۵ کارگروه مستقل در حوزه های ، کارگروه رسانه فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری – کارگروه رسانه عمرانی و ترافیکی – کارگروه رسانه شهرسازی و حقوقی – کارگروه رسانه خدمات شهری – کارگروه رسانه اقتصادی ( سرمایه گذاری ، درآمد ، برنامه و بودجه و انفورماتیک) می باشد که هر یک از معاونین ، مدیران مناطق و مدیرعاملان سازما های تابع شهرداری رشت و اصحاب رسانه (متشکل از نمایندگان روزنامه های محلی، نمایندگان روزنامه های سراسری نمایندگان هفته نامه، نمایندگان خبرگزاری ها و نمایندگان پایگاه های خبری) از جمله اعضای کارگروه ها می باشند.

Share