فوتبالیست ایرانی بهترین مدافع حال حاضر جام جهانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی – از نگاه فیفا مهرداد پولادی بهترین مدافع حال حاضر جام جهانی است در رتبه بندی بهترین مدافعان جام جهانی که در سایت فیفا بروزرسانی می شود، مهرداد پولادی با نمره ۹،۷ صدر جدول را در دست دارد. پولادی در رتبه بندی بهترین بازیکنان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی – از نگاه فیفا مهرداد پولادی بهترین مدافع حال حاضر جام جهانی استپولادی 1
در رتبه بندی بهترین مدافعان جام جهانی که در سایت فیفا بروزرسانی می شود، مهرداد پولادی با نمره ۹،۷ صدر جدول را در دست دارد. پولادی در رتبه بندی بهترین بازیکنان جام در رتبه دوم جهان بعد از توماس مولر آلمانی قرار دارد.

شایان ذکر است در رتبه بندی بهترین مدافعان جام جف کامرون از آمریکا با نمره ۹،۶۴ و داوید لوئیز برزیلی با نمره ۹،۶ در مکان های دوم و سوم قرار دارند.

پولادی

Share