رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی‌اصغر‌ خانی‌پور به عنوان رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور منصوب شد.  با حکم رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور «علی‌اصغر خانی‌پور» به سمت رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور منصوب شد. خانی‌پور پیش از این رئیس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان کشور در انزلی بود. /فارس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی‌اصغر‌ خانی‌پور به عنوان رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور منصوب شد.

entesab3 با حکم رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور «علی‌اصغر خانی‌پور» به سمت رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور منصوب شد.

خانی‌پور پیش از این رئیس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان کشور در انزلی بود.
/فارس

Share