بیش از ۶۰ نماینده مجلس: تقسیم کشور به ۵ منطقه منتفی شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بیش از ۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به وزیر کشور خواستار منتفی شدن طرح تقسیم کشور به ۵ منطقه و جلوگیری از التهاب در کشور شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بیش از ۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به وزیر کشور خواستار منتفی شدن طرح تقسیم کشور به ۵ منطقه و جلوگیری از التهاب در کشور شدند.

5-منطقه2267631846_4316417528109168659_nجعفر قادری در گفت و گو ، از تذکر کتبی بیش از ۶۰ نماینده مجلس به وزیر کشور درخصوص تصمیم تقسیم کشور به ۵ منطقه خبر داد.

درتذکر کتبی نمایندگان به وزیر کشور آمده است: اخیرا معاونت وزیر کشور اعلام کرده که کشور به ۵ منطقه تقسیم می شود و برای هر منطقه یک استان به دبیر انتخاب شده که این اقدام بدون ج ایگاه قانونی و بدون در نظرگرفتن ملاحظات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی التهاباتی در جامعه ایجاد کرده و مشکلاتی را به همراه داشته است.

از آنجا که اعلام چنین طرح هایی بدون توجه به جایگاه قانونی و ایجاد اجتماع حداقلی تنش های ملی و محلی را به دنبال خواهد داشت،انتظار است در اسرع وقت این طرح منتفی و بیش از این در جامعه ایجاد التهاب نشود.

به گفته قادری، بذرپاش، جباری، پاپی زاده، آقا محمدی، غضنفرآبادی، سلیمی، انصاری، آقایی، دارایی، دوگانی، حسن پور، عزیزی فارسیانی، کارخانه، شهریاری، آذین، سلطانی، سقایی، جمیری،ابراهیمی،سعدون زاده،درویش پور،جلیلی، قاضی پور، مقیمی، نظری مهر، حسینی و فتاحی تعدادی از تذکر دهندگان به وزیر کشور هستند./خانه ملت

Share