ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروساز به قوه قضائیه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جریان تلاش‌ها و دقت اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی بودم و از همه دست‌اندرکاران این گزارش تشکر می‌کنم، گفت: این گزارش برای پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد. علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ تیرماه) […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جریان تلاش‌ها و دقت اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی بودم و از همه دست‌اندرکاران این گزارش تشکر می‌کنم، گفت: این گزارش برای پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد.larijani

علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز گفت: هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز چند ماه با دقت این گزارش را تهیه کرده‌اند و من در جریان تلاش‌ها و دقت آنها بودم،‌ از این‌رو از همین‌جا از همه دست‌اندرکاران این گزارش تشکر می‌کنم، همچنین از کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خاطر بررسی و تدوین گزارش نهایی درباره تحقیق و تفحص سپاسگزاری می‌کنم.

رئیس نهاد قانونگذاری با تاکید بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز به همراه ضمائم آن برای پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود، گفت: از طرف دیگر موارد مهمی است که کمیسیون صنایع و معادن باید آن را دنبال کند، به ویژه درباره راهکارهایی که برای بهبود این صنایع در گزارش مطرح شد و کمیسیون مربوطه باید با حضور سران صنایع و مسئولان ذی‌ربط برای خودروسازی که صنعت مادر در کشور است، راهکارهایی را جهت بهبود وضع بیابند.

خانه ملت/

Share