ارزیابی ابوطالبی از مهمانی افطار روحانی با اصولگرایان و اصلاح طلبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور ارزیابی خود از مهمانی های افطار دکتر روحانی با اصولگرایان و اصلاح طلبان را در صفحه شخصی خود در توئیتر ارائه کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از پایگاه دولت, دکتر حمید ابوطالبی با اشاره به ضیافت افطار رئیس جمهور با اصولگرایان و اصلاح طلبان نوشت: دیشب مهمانی های افطاردکتر روحانی به جامعه سیاسی ازاصولگرا و اصلاح طلب خاتمه یافت و ضمن ارائه نقد و پیشنهاد، دوستانی ازدوطرف سخن گفتند و روحانی هم اصول سیاست هایش رابیان کرد.

abotalebi72-1-2013415142347گزینه معرفی شده جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگی در سازمان ملل در ادامه دیدار و گفتگو با دوستان فراوانی ازهردوجناح در این مهمانی ها را جالب توصیف کرده و گفته است آنها دارای اشتراکات زیادی با یکدیگر بوده اند، از جمله اشتراکاتی چون دین مداری، اسلام محوری،ایران دوستی،انقلاب، نظام ومقام رهبری، مردم سالاری، قانون مداری،افراط وتفریط ستیزی، مهربانی، صداقت و …
ابوطالبی سپس سه نتیجه گیری عمده از این مهمانی ها ارائه کرده است:

١– سیاست درکشورمانیازبه بازتعریف دارد تا:
الف) به جای آنکه اخلاق ما سیاسی شود، سیاست ما اخلاقی شود.
ب) به جای آنکه برداشت های شخصی تعیین کننده باشد، مبانی هویتی واصول واشتراکات فوق، سیاست را رقم بزند
ج) به جای آنکه افتراقات زمینه تخریب شود، اشتراکات مبنای تعامل باشد.
د) به جای آنکه منافع گروهی وفردی حاکم باشد، سیاست ورزی شکل ملی بگیرد.

۲– جامعه سیاسی درکشورما نیازبه نوسازی دارد تا:
الف) سرمایه اجتماعی ازرهگذر نوسازی ارتقا، احساس اعتمادوامنیت روانی وامیدگسترش و مشارکت مدنی وحضوراجتماعی موردنظررهبری توسعه یابد.
ب) مسئولیت پذیری سیاسى-اجتماعی به جای مسئولیت گریزی بنشیند
ج) ذهنیت تقسیم بندی های درهم فرورفته وغیرمشخصِ جناحی ۳۵ ساله کشورتغییرکند
د) تعاملات بینشی-کنشی افراد درحوزه اجتماع ودرصحنه سیاست،تاریخ وشناسنامه زندگی آنان شود

۳- هم اصولگرایان به دنبال اصلاح اند وهم اصلاح طلبان قصد اصلاح دارند؛اختلاف درروش وشیوه است. پس انتخاب روش وشیوه و مجری را به رای مردم واگذاریم.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در ادامه می نویسد که رئیس جمهور در این مهمانی ها گفته است: قدرت ملی رانباید تقسیم بر دو کردو آنگاه دوجناح سیاسی دربرابرهم قرارگرفته و آن را تخریب کنند؛چراکه رقابت صحیح باتخریب متفاوت است. ابوطالبی در همین راستا پیشنهاد خود را به دکترروحانی مطرح کرده و نوشته است: به دکتر روحانی پیشنهاد کردم اوج اعتدال آن است که از این پس برای ارتقا وتحکیم قدرت ملی، وانسجام بیشتر به سمتی برویم که هردو جناح را باهم دعوت کنیم.

 

Share