گزارش تصویری حضور رییس جمهور در منزل دو جانباز دفاع مقدس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،حسن روحانی رییس جمهوری روز چهارشنبه پس از دیدار با یکی از جانبازان در منطقه جنوب تهران، با مردمی که در آن منطقه برای دیدن رییس جمهوری گردهم آمده بودند، دیداری صمیمی داشت.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،حسن روحانی رییس جمهوری روز چهارشنبه پس از دیدار با یکی از جانبازان در منطقه جنوب تهران، با مردمی که در آن منطقه برای دیدن رییس جمهوری گردهم آمده بودند، دیداری صمیمی داشت.

 

2716550-39036572716550-3903620 2716550-3903621 2716550-3903624 2716550-3903625 2716550-3903626 2716550-3903627 2716550-3903634 2716550-3903635 2716550-3903636 2716550-3903638 2716550-3903640 2716550-3903645 2716550-3903646 2716550-3903648 2716550-3903651 2716550-3903653 2716550-3903654 2716550-3903655 2716550-3903656

Share