وقتی محافظ احمدی نژاد دست به اسلحه می شود! +عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جریان عیادت احمدی نژاد از آیت الله مهدوی کنی از تصویر معلوم می شود ظاهرا اتفاقی خاصی شکل گرفته که محافظ احمدی نژاد دست به اسلحه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جریان عیادت احمدی نژاد از آیت الله مهدوی کنی از تصویر معلوم می شود ظاهرا اتفاقی خاصی شکل گرفته که محافظ احمدی نژاد دست به اسلحه شد.
104803_973

Share