شهرداری که با دوچرخه تردد می‌کند+ عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بوریس جانسون ۴۹ ساله، شهردار لندن که رفتار،شکل و شمایل ویژه‌ای دارد، برای تردد در شهر از دوچرخه استفاده می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بوریس جانسون ۴۹ ساله، شهردار لندن که رفتار،شکل و شمایل ویژه‌ای دارد، برای تردد در شهر از دوچرخه استفاده می کند.
100681_567

Share