امضای لباس و توپ جام جهانی توسط ملی پوشان +تصاویر

تصاویری از امضای لباس تیم ملی و توپ جام جهانی توسط بازیکنان تیم ملی /فدراسیون فوتبال

تصاویری از امضای لباس تیم ملی و توپ جام جهانی توسط بازیکنان تیم ملی
IMG_1450 IMG_1452 IMG_1458 IMG_1460 IMG_1464 IMG_1467 IMG_1469 IMG_1470 IMG_1472 IMG_1476 IMG_1480 IMG_1484 IMG_1487 IMG_1490 IMG_1491 IMG_1494

/فدراسیون فوتبال

Share