چهره‌های‌ مشهوری که به نمایشگاه‌کتاب‌ رفتند+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هر سال در نمایشگاه کتاب چهره های آشنایی را می توان دید. چهره های سیاسی و فرهنگی که به ضیافت کتاب می آیند تا در این جشن فرهنگی شرکت داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هر سال در نمایشگاه کتاب چهره های آشنایی را می توان دید. چهره های سیاسی و فرهنگی که به ضیافت کتاب می آیند تا در این جشن فرهنگی شرکت داشته باشند.

حداد عادل

حداد عادل

چیت چیان

چیت چیان

98136_771

محسن رضایی

محسن رضایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

98139_722 98140_156

مهدی هاشمی

مهدی هاشمی

استاد الهی قمشه ای

استاد الهی قمشه ای

پور محمدی

پور محمدی

علیرضا قزوه

علیرضا قزوه

Share